SWS Op Wier

Welkom

Wij zijn een dorpsschool, geworteld in de lokale gemeenschap, waar onze leerlingen wereldwijze tieners vol zelfvertrouwen kunnen worden.

Op Wier

Schoolstraat 28
9891 BE Ezinge

0594-628001
opwier@goudonderwijs.nl

Agenda

Zoek je een passende school voor je kind(eren)? Hier vind je meer informatie over onze school

Zit je al bij ons op school? Hier vinden jij en je ouders informatie zoals de schoolgids

BSO de plezierwier

Vacatures

Goud Academie