Missie en Visie

Missie

Samenwerkingsschool Op Wier is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de motivatie en het talent van ieder kind. Onze missie is om elk kind een goede basis mee te geven, zodat het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk mens. We zorgen ervoor dat de kinderen na de basisschool met voldoende kennis en vaardigheden gemotiveerd aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.

Visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van onze school om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Wij vinden het daarom belangrijk om een veilige en prettige sfeer op school te hebben. Door de verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden wordt het voor kinderen makkelijker om de wereld om hen heen te begrijpen Naast het werken aan de basiskennis en vaardigheden vinden wij het belangrijk dat elk kind leert hoe het omgaat met anderen. De "Kanjerlessen" gaan over het bevorderen van onderling vertrouwen en zijn wie je wilt zijn. Op onze school mag ieder kind zichzelf zijn en leren om zelfstandig keuzes te maken.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Kom dan bij ons langs voor een aanmeldformulier en een kennismakingsgesprek. Wij vinden het prettig om persoonlijk met u kennis te maken en u een rondleding te geven door onze school. Voor een afspraak kunt u bellen met 0594-628001.

SWS Op Wier is ontstaan door de fusie per 1 augustus 2006 van Christelijke Basisschool “De Springplank” en Openbare Basisschool “De Klief”. Samen gingen ze verder onder de voorlopige naam de Nieuwe Basisschool Ezinge. In schooljaar 2007-2008 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw. De nieuwe naam werd Samenwerkingsschool Op Wier. Onze samenwerkingsschool is een unieke school. Een van oorsprong Christelijke en Openbare school die nu gezamenlijk hun onderwijs zo vormgeven dat er een afspiegeling ontstaat van de maatschappij door o.a. levensbeschouwing een plaats te geven in onze dagelijkse omgang met elkaar.