Leergemeenschap

Basisschool Op Wier en Museum Wierdenland in Ezinge vormen samen de leergemeenschap cultuureducatie 'Wies op Wier'

Doel van deze leergemeenschap is het delen van kennis en vooral: leren van elkaar. In de samenwerking staat de leerling centraal. De leergemeenschap wordt twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider (K&C) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool). 

In zowel het onderwijs als het culturele veld leeft veel kennis en ervaring. Op Wier en Wierdenland werken al jaren samen. Dit gebeurde tot nu toe vooral op projectbasis. Met 'Wies op Wier' hopen school en museum een doorgaande lijn te ontwikkelen door het bundelen van kennis en ervaring die zowel in het onderwijs als in het culturele veld leven. Verbetering en verbreding van het cultuuronderwijs aan leerlingen is hierbij het centrale uitgangspunt. 

Om te kunnen aarden in de wereld en je er thuis te voelen is het belangrijk het verhaal van de omgeving te kennen en te kunnen (door)vertellen. De unieke omgeving Ezinge is belangrijk voor inwoners van het dorp, leerlingen, leerkrachten en medewerkers van het museum. Iedereen mag trots zijn op de omgeving waarin hij woont! 

Bij Op Wier staan veel lessen in het teken van betekenisvol en zintuigelijk leren, waarin samenhang gezocht wordt tussen verschillende schoolvakken en de omgeving. Wat heeft een leerling nodig in de hedendaagse maatschappij? Hoe ontplooit een kind talenten, maak je dit zichtbaar en hoe staat dit in verbinding met de omgeving waarin het woont? 

Museum Wierdenland wil dat leerlingen zich welkom voelen in het museum, het gevoel hebben dat het museum van hun is, de verhalen die ze horen later doorgeven aan de volgende generatie. Voor school en museum is de stem van de leerling belangrijk. De leerling is onderdeel van de leergemeenschap door mee te denken over de inhoudelijke samenwerking van school en museum, bijvoorbeeld via een leerlingenraad.

Inmiddels heeft 'Wies op Wier' een waardevolle inhoud en vorm.  Een proces waarin de leerlingen een grote rol hebben gespeeld.

Wies op Wier

1 + 1 = 3